We zijn enorm trots op Margreet, en dat laten we graag zien. Tijdens de lintjesregen van 2022 kreeg zij de titel Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Dat kwam mede door haar inzet als coördinator en ambassadeur van Roze 50+ Midden-Nederland.

Van 1993 tot 2005 was ze directeur van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Amersfoort. Sinds 2019 werkte ze als surveillant binnen 65plus voor diverse mbo-instellingen in de regio Utrecht. Van 2001 tot 2020 was ze Lid Algemeen Bestuur en secretaris voor het dagelijks bestuur van stichting Het Burgerweeshuis.

Roze 50+

Sinds 2009 is zij coördinator en ambassadeur van Roze 50+ Midden-Nederland. Als mede-coördinator van Roze 50+ Regio Midden-Nederland timmert zij landelijk en lokaal aan de weg voor de Roze Loper, het certificaat voor LHBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn. Daarnaast is ze sinds 2013 lid van de Ledenraad ANBO. Zij richtte tussen 2008 en 2010 de ANBO-groep voor homoseksuele ouderen op, genaamd ANBO-Roze 50+ en leidde deze groep gedurende zeven jaar.

De Groene Stee

Voor de stichting beheer wijkcentrum De Groene Stee was ze van 2015 tot 2019 voorzitter en bestuurslid. Van 2006 tot 2014 was zij penningmeester/secretaris voor de stichting Zijnsoriëntatie en penningmeester van de stichting Inspiratiekring Zijnsoriëntatie (2006 – 2015). Daarnaast zat ze van 2002 tot 2012 in de klachten- en tuchtcommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Van 2012 tot 2016 was ze lid en notulist van de commissie Welzijn en Zorg en lid van de commissie Voorbereiding lustrumsymposium van de Seniorenraad Amersfoort.

PvdA Amersfoort

Van 2006 tot 2010 zat mevrouw Van Hensbergen in de gemeenteraad voor de PvdA. Zij was van 2011 tot 2015 voorzitter van de Seniorenkring Liendert Amersfoort. Ze richtte mede het voorzieningenfonds Vluchtelingen Amersfoort op in 1993 en bleef bestuurslid tot 2006. In de periode 1994 – 1997 was zij fusievoorzitter van stichting Welzijn Amersfoort (SWA). Van de wijkstichting Randenbroek/Schuilenburg was ze van 1983 tot 1993 voorzitter. Voor het vrouwentrefcentrum Amersfoort was ze van 1987 tot 1990 bestuurslid.

Namens Keiroze, van harte gefeliciteerd met deze benoeming.